Omförättningen – Utökad information

Utökad information kring omförrättningen med siffor och fakta. Styrelsen vill undvika att rykten och missuppfattningar sprids kring omförrättningen och framförallt kring vattenfrågan. Vi lämnar därför ett antal klarlägganden och svarar på frågorna nedan. I separat...

Sjösättningen 25 maj flyttad

Thomas Larsson har fått förhinder att medverka vid sjösättningen lördagen den 25 maj, därför måste vi måste flytta den till söndagen den 26 maj. Thomas kommer kontakta de två som redan är uppskrivna på listan i hamnen.

Sommarvattnet är på

Sommarvattnet är nu påslaget, det finns dock underhålls arbeten kvar samt några ventilbyten så enskilda fastigheter eller områden kan ha kortare avbrott. Årets påslagande av vatten har även inkluderat renspolning av några system, detta kan med föra något konstig färg...