Uppdatering otjänligt vatten från Bodalsverket

Våra entrepenörer installerade ett UV filter för cirkulation samt gjorde allmän översyn i bodalsverket samt satt en manschett på Bodalsbrunnen torsdag 21 mars. UV-filtret ligger på en cirkulerande slinga med tanken och dödar bakterier i vattnet om de finns. Det kommer...

Vattenprov november 

Vid senaste vattenprovet i november påträffades mindre mängder koliforma bakterier i vattnet från Breviksverket (som förser alla utom Bodal och Södra storskogen med vatten), dessa bakterier finns naturligt i mark och jord och kommer from djur eller människa och...