Vill du ha fiber i sommar? Nästa chans blir 2018

Ornö Fiber planerar att “blåsa in fiber” under v27, dvs veckan efter midsommar. Anmäl därför din fastighet snarast möjligt till Ornö Fiber genom att maila till info@ornofiber.se om du vill ha tillgång till fiber under sommaren. OBS! Nästa inblåsning sker först...

Nya vattenprover tagna

Nya vattenprover finns publicerade under vattensektionen. Vattnet är godkänt (tjänligt på fackspråk) men i vissa fall finns anmärkningar ute i ledningsnätet. Anmärkningar i ledningsnätet påvisar förhöjda halter av bakterier, vilket med största sannolikhet beror på...

Vatten inför helgen – samtliga fastigheter

Vädermässigt var Kristihimmelfärdshelgen fantastisk däremot hade våra vattenverk det kämpigt. På lördagen så stannade Bodalsverket som i nuläget matar Bodal, Bodalsberget och Södra Storskogen. Då var tanken om 20 000 liter tom och verket stannade. Vi undersöker...

Sommarvatten status

Kolnäset har nu fått vatten. Detta tack vare att vi fått ett undantag kring kravet att besiktning skall ske innan vi kan gräva i området samt att vi prioriterat hårt. För övriga utan vatten så påminner jag om mötet på söndag 28 maj. Det är inte tillåtet att själv röra...

Möte i Bygdegården 28/5 för de som saknar vatten

Söndag 28 maj 10:15-11:15 i Bygdegården håller vi möte för följande fastigheter: Kolnäset, Fastigheter i centralområdet som beställt vintervatten samt följande fastigheter: 13,141,142,162,163,210, 227 och 229 Det är viktigt att ni tar er tid att delta. Vi har ingen...