Handlingar från årsmötet utlagda

Nu finns de viktigaste handlingarna från samfällighetens årsmöte den 26 mars. Årets möte genomfördes digitalt på grund av rådande virusläge. Efter tekniska problem i början kunde mötet genomföras. Styrelsen tackar för att det gick att hålla mötet. Nu kunde en ny...

Ornöloppet 2020 inställt!

Tyvärr tvingas vi ställa in årets upplaga av Ornöloppet, på grund av rådande virus-smitta. Vi som arrangerar är hemskt ledsna men det kommer ett ljus efter detta. De som har anmält sig och betalat in pengar ska få dem åter. Ha en motionsrik sommar ändå önskar loppets...

Tidpunkter för sjösättning och upptagning av båtar

Vi har beslutat att bara ha två sjösättnings- och upptagningsdagar i år istället för tre, eftersom vi ändå oftast fått stryka en dag på grund av för få anmälningar. Det underlättar också att vi får fler vid varje tillfälle som kan hjälpa till och traktorn behöver inte...

Olika webbläsare till stämman 26 mars

Den som väljer att medverka i stämman den 26 mars via webbläsare i den egna datorn ska veta att det finns flera sådana: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, och Microsoft Edge främst. Alla lämpar sig inte lika bra för ett evenemang som detta. Om ni...