Koliforma bakterier hittade i vattenposter

Vid vattenprov vecka 35 har laboratoriet hittat och bekräftat koliforma bakterier i proven ute i vattenposter som finns utomhus i området. Alla utom en var på tjänlig nivå (tomtägaren kontaktas separat). Koliforma bakterier är generellt kopplade till djur och till...

Bodalsbryggan renoveras – begränsningar

Den 27 september börjar renoveringen av Bodalsbryggans första del med stenkistor. Det innebär att man inte kan gå ut på bryggan. Bryggan behöver vara tom från båtar, eftersom en stor arbetspråm ska in där. Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren. Alternativa...

Uppdatering om vatten från Bodals vattenverk

Vi har sedan månadsskiftet maj/juni kopplat in Bodalsverket i vattenätet igen efter en extra filterservice. Det är fortsatt en något gul ton i vattnet som är helt ofarlig. I all enkelhet fungerar filtren som de ska och vattnet är av god kvalitet men färgen efter...