Arbetet på hamnplanens övre del klart

Nu är arbetet med att rensa, bredda och grusa hamnplanens övre del klart. I fortsättningen förvaras våra båttrailers och bockar på den egna tomten, annars på hamnplanens övre del, ovanför den mittersta infarten. Den nedre delen ska vara bilparkeringsplats från den 7...

Årets sommarbrev på gång

Årets sommarbrev är det första som är heldigitalt. Det har tidigare enbart sänts ut i pappersform. Det skickas när som helst ut via vår förvaltare Föreningshuset till alla i tomtområdet som har en registrerad e-postadress. Sommarbrevet beskriver kortfattat vad området...

Arbete på hamnplanens övre del

Den 8 juni startar arbetet med att göra iordning hamnplanens övre del – från infarten på mitten av hamnplanen och uppåt. Därför ska alla trailers och bockar med mera vara borta därifrån innan dess, annars flyttas de båtar som står kvar till den nedre delen av...

Årets avier har skickats ut

I veckan har årets avier med avgiften till Samfälligheten skickats ut. Styrelsen ber dem som kan att gärna betala tidigare än den 30 april. På grund av de stora nyinvesteringar som görs behöver kassan fyllas på. Vi hoppas på förståelse för detta. Om du har frågor så...