Sommarbrevet 2022 ute

Styrelsen i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen har den stora glädjen att meddela att årets sommarbrev nu skickats ut till dem som har e-postadress registrerad. Sommarbrevet kan även läsas här. Om föreningen inte har din e-postadress, så mejla den till kassören...

Protokoll från MSF:s årsmöte den 19 maj

Nu finns protokoll från Mörbyfjärdens Samfällighetsförenings årsmöte som genomfördes den 19 maj i Stockholm. Protokollet sitter också uppsatt på vår anslagstavla vid gamla affären i Brevik, och finns tillgängligt hos styrelsens alla medlemmar. Läs protokollet här....

Underlag inför stämman finns nu på webben

Inför stämman i Mörbyfjärdens samfällighetsförening torsdagen 19 maj kl 18 finns nu handlingarna utlagda på vår webbplats morbyfjarden.se. Dessa har tidigare skickats ut postvägen till alla berörda. Notera att även Underhålls- och förnyelseplan för vår samfällighet...