Ny årsredovisning inför stämman

I utskicket inför årets stämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, som genomförs den 25 mars kl 18.00, råkade fel version av årsredovisningen finnas med. Vi beklagar detta, som flera uppmärksamma tomtägare har noterat. Styrelsen tackar för det stora engagemanget...