Vattentappen vid Breviksverket trasig

Vattentappen vid Breviksverket är söndervriden och fungerar inte. Någon har av misstag, hoppas vi, skruvat åt kranen för hårt. Det är ett förståeligt misstag, man vrider åt tills det tar emot LITE, sedan får vattnet i kranen rinna ut (det tar 5–15 sekunder). Man...

Klorerat vatten i området

Vi har under dagen klorerat brunnarna som matar Breviksverket efter att vi tagit vattenprov. Tanken är även inspekterad och rengjord. Vi är optimistiska med vattnet från brunnarna och vågar därför koppla på Breviksverket (bara brunnen från Breviksängen). Det här...

Allt vatten tas nu från Bodalsverket

Vi har nu kopplat om så att alla vintervattennät i tomtområdet förses med vatten från Bodalsverket. Detta eftersom vi haft problem med kvaliteten på vattnet från Breviksverket. Vattnet har en lätt gul ton men är tjänligt (med anmärkning på just färgen). Unna er att...

Vilket vattenverk tillhör jag?

De problem med otjänligt vatten som vi har skrivit om idag kommer från Breviksverket. Detta verk servar just nu hela Centralområdet och Norra Storskogen med vintervatten. Vårt andra vattenverk, Bodalsverket, servar Bodalsområdet och Södra Storskogen med vintervatten....

Nytt om otjänligt vatten från Breviksverket

Provsvar som kom in senare under dagen (28/12) från de vattenprover som tas ute hos enskilda fastigheter visade på ett tjänligt vatten (med anmärkning ”med viss bakterieförekomst”). Vi ska ta nya prover på de enskilda brunnarna så snart som det är möjligt...