Anmäl e-postadress och telefonnummer

I årets utskick inför årsstämman den 26 mars ber vi alla boende i området att uppdatera sina e-postadresser och telefonnummer. Skälet är att vi går över till mer digital kommunikation framöver. Årets sommarbrev sänds till exempel ut digitalt för första gången. Även om...

Kallelse till möte om omförrättning har sänts ut

Lantmäterimyndigheten i Haninge kommun har med posten skickat ut handlingar avseende omprövning av Sundby ga:1 och Sundby ga:13. Medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kallas till möte tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun,...

Stölder i hamnen!

Söndag natt den 13 oktober drabbades vi tyvärr av stölder i hamnen. Det är både båtar på land (hamnplanen) och i vattnet som blivit av med dreven på motorerna, både utombords- och inombordsmotorer. Det kan vara bra att se till sin båt den närmaste tiden och att alla...