Sommarbrevet 2022 ute

Styrelsen i Mörbyfjärdens Samfällighetsföreningen har den stora glädjen att meddela att årets sommarbrev nu skickats ut till dem som har e-postadress registrerad. Sommarbrevet kan även läsas här. Om föreningen inte har din e-postadress, så mejla den till kassören...

Protokoll från MSF:s årsmöte den 19 maj

Nu finns protokoll från Mörbyfjärdens Samfällighetsförenings årsmöte som genomfördes den 19 maj i Stockholm. Protokollet sitter också uppsatt på vår anslagstavla vid gamla affären i Brevik, och finns tillgängligt hos styrelsens alla medlemmar. Läs protokollet här....

Underlag inför stämman finns nu på webben

Inför stämman i Mörbyfjärdens samfällighetsförening torsdagen 19 maj kl 18 finns nu handlingarna utlagda på vår webbplats morbyfjarden.se. Dessa har tidigare skickats ut postvägen till alla berörda. Notera att även Underhålls- och förnyelseplan för vår samfällighet...

Vattenläcka på Stornäset – vattnet avstängt

Under fredag förmiddag (29 april) har en vattenläcka upptäckts på Stornäset, troligen kring tomt 53. En vattenledning går där under vägen och det är tyvärr inte enkelt att snabbt fixa. Troligen behöver vägen grävas upp samtidigt som framkomlighet måste garanteras. En...