Inget ting söndag den 9 augusti

Som togs upp på årsmötet i mars så genomförs inte tinget söndagen den 9 augusti klockan 11. Frågor kan tas med ordförande Björn Jarlsäter på tel 0705 66 45 29. Styrelsen vill också påminna om att reglerna följs vid tippning av ris på nya risupplägget längs...

Samfällighetens styrelse söker en kassör

Mörbyfjärdens samfällighet behöver en kassör, som framför allt ska samarbeta med den ekonomiska förvaltaren, som sköter bokföring och medlemsregister. Samfälligheten bygger på att de som bor i området engagerar sig i olika uppgifter, som drift och underhåll av våra...

Om gult vatten från Bodalsverket – MSF skriver

Det har kommit frågor på Facebook om gult vattnet Bodalsområdet och Södra Storskogen. Vi publicerar här Facebook-svaret från Björn Wennberg, som ansvarar för vattnet inom Mörbyfjärdens Samfällighet. Hej, tänkte bjuda på dagens längre läsning för den som är...

Arbetet på hamnplanens övre del klart

Nu är arbetet med att rensa, bredda och grusa hamnplanens övre del klart. I fortsättningen förvaras våra båttrailers och bockar på den egna tomten, annars på hamnplanens övre del, ovanför den mittersta infarten. Den nedre delen ska vara bilparkeringsplats från den 7...

Årets sommarbrev på gång

Årets sommarbrev är det första som är heldigitalt. Det har tidigare enbart sänts ut i pappersform. Det skickas när som helst ut via vår förvaltare Föreningshuset till alla i tomtområdet som har en registrerad e-postadress. Sommarbrevet beskriver kortfattat vad området...