Sommartinget 11 augusti – på gång i höst

Söndagen den 11 augusti höll Mörbyfjärdens Samfällighet, MSF, sitt årliga sommarting som är till för att informera från styrelsen och få in synpunkter från alla som bor i området. Diverse frågor togs upp och vi sammanfattar här de viktigaste händelserna som väntar i...

Omförrättningen – nytt möte väntar

Den 25 juni hade Lantmätaren en presentation med möjlighet att ställa frågor angående förrättningen. Materialet ska nu kompletteras på vissa punkter framför allt av administrativ art. Lantmätaren kallar sedan till nytt möte som ska utmynna i beslut att fastställa...