Kallelse till MIF´s årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING MIF Lördag 25 juli kl. 16.00 vid Klubbhuset Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast den 11 juli Ordförande Christina Falk 072-327 60 90 tomt 227 Breviksängen falk@kth.se MIF:s styrelse hälsar...